efonla.com

Hakkımızda

efonla (Dijital Kitle Fonlama Platformu A.Ş.), yatırım ve girişimcilik ekosistemlerini dijitale taşımak amacıyla 11 Kasım 2020’de kuruldu. efonla’da herkes geleceğin parlayan şirketlerine pay karşılığında yatırım yapabilir ve girişimi için kitlelerin desteğini alarak fon toplayabilir. Kolay ve pratik yatırım deneyimi sunmak üzere yola çıkan efonla, 14 Ekim 2021 tarihinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerine aracılık etmek üzere yetkilendirildi (listeye alındı).

Misyonumuz

Girişimci ve yatırımcıları zaman ve mekan kısıtı olmaksızın dijital bir ortamda buluşturmak,

Gücünü paylaşım ekonomisinden alarak herkesin karşılıklı kazanç elde etmesine olanak sağlayan lider kitle fonlama platformu olmak

Girişim ve yatırım ekosistemlerinin gelişmesine katkı sağlarken tüm paydaşlara değer katmak

Vizyonumuz

Sürdürülebilir yenilikçiliğe ve girişimciliğe yön vererek kitle ekonomisinde çığır açmak

Ortak üretimi destekleyerek teknolojinin ve ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynamak

Finansal paradigma değişikliklerine öncülük ederek dünyanın daha iyiye evrilmesini sağlamak

Çıkış Noktamız

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle dönüşüm geçiren girişimcilik ve yatırım ekosistemleri, teknolojinin vermiş olduğu imkanlarla birlikte geniş kitlelerin katılımıyla yeni bir sürece girdi. Paylaşım ekonomisi olarak tanımlanan bu sürecin sonunda özellikle iş yapma yöntemlerinde ortak oluşturma (co-creation), ortak üretim (co-production) ve ortak fon sağlama (co-funding) gibi kavramlar önem kazandı. Bu kavramlar sürdürülebilir yenilikçiliğin, kitle ekonomisinin ve girişimciliğin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Paylaşım ekonomisiyle birlikte kitle fonlama platformları dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Böylece Monzo ve Revolut gibi pek çok başarılı şirketin ortaya çıkması ve büyümesine olanak sağlandı.

2019 yılının sonuna doğru ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, dijital dönüşüme geçişleri hızlandırdı. Bu dönüşüm ile birçok iş modeli dijital platformlar üzerinden etkin bir şekilde uygulanmaya başladı. Dijital platformlar düşük maliyetli olması, üretkenliği artırması, zaman ve mekan kısıtı olmadan geniş kitlelere ulaşmayı kolaylaştırması ve süreçleri basitleştirmesi ile iş yapma yöntemlerini evrimleştirdi. Bu sayede platform ekonomisinin payı arttı ve herkesin dijital çağa geçişine fırsat tanıdı.

Platform ekonomisinin önemli bir aktörü olan kitle fonlamasının Türkiye’de ilk yasal tanımlaması 5 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” adı altındaki düzenleme ile kitle fonlama platformlarının yasal uygulama alanı netleşti. Bu uygulama alanı 27 Ekim 2021 tarihinde SPK’nin yayımladığı “Kitle Fonlaması Tebliği” ile genişleyerek borçlanmaya dayalı kitle fonlamasını da kapsadı. Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama faaliyetleri, SPK tarafından listelenen/yetkilendirilen kitle fonlama platformları aracılığıyla yapılır. Platformlar her bir faaliyet türüne aracılık etmek için ayrıca yetkilendirilmelidir.

teammate

Onur Cem Gökmen

CEO

teammate

Nusret Uras Gedik

Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

teammate

Pınar Kırbıyık

İş Geliştirme Analisti

teammate

Tevfik Sayılkan

Yönetim Kurulu Başkanı / Yatırım Komitesi Üyesi

teammate

Türker Sayılkan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Bilgi Sistemleri ve Veri Güvenliği Sorumlusu

teammate

Onur Cem Gökmen

Yönetim Kurulu Üyesi

teammate

Doç. Dr. Ayben Koy

Yatırım Komitesi Üyesi

teammate

Bülent Kaytaz

Yatırım Komitesi Üyesi

teammate

Şahap Güven

Yatırım Komitesi Üyesi

teammate

Tevfik Sayılkan

Yönetim Kurulu Başkanı / Yatırım Komitesi Üyesi

Ortaklık Yapımız

Hissedarlarımız Pay Miktarı Pay Oranı Sermaye (₺)
Tevfik Sayılkan 43736 %78,10 4.373.108,80
Türker Sayılkan 11200 %20 1.120.000,00
Melek Demiray 1064 %1,90 106.891,20
Toplam 56000 %100 5.600.000

Paydaşlarımız