efonla.com

VETBİOTECH BİYOTEKNOLOJİ

DR. BİOLYSE, QUANTUM SİNYAL TEDAVİ SİSTEMİ

img
img
img
img
img
img

TAMAMLANAN

%,8

NİTELİKLİ YATIRIM

%1,7

TOPLANAN FON

₺ 129.967

MIN. HEDEF

₺ 16.660.000

MAX. HEDEF

₺ 19.992.000

EN YÜKSEK YATIRIM

₺ 20.000

SUNULAN PAY ORANI

% 2,5

11249 Kişi Görüntüledi
İSTANBUL
Sağlık Medikal Teknoloji Biotechnology
B2B B2G

Fazladan pay kampanyası detayları Hak Yükümlülük ve Kısıtlamalarda. AVB Biyoteknoloji A.Ş.,2020 yılında dünyada ilk defa kuantum biyolojisi alanında buluşunu yaptığı ve geliştirdiği kuantum tünelleme tekniği ile sinyal tedavisi sistemini hayata geçirmiştir. Bilimsel düzeyde, hayvanlar üzerinde yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda, bakteri ve moleküler düzeyde tüm virüs tipleri üzerinde tedavi etkisini kanıtlamıştır. Bu tedavi sisteminin tüm dünyaya yayılması, Ar-Ge çalışmaları devam ettirilerek, tedavi mekanizmasında olan ancak bilimsel gösterimi yapılması gereken diğer etkilerinde gösteriminin yapılması ve insan tedavileri alanına zemin oluşturulması amacıyla 12 Ağustos 2022'de Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş. kurulmuştur. AVB Biyoteknoloji, insanlarda tedavi olarak kullanılması amacıyla, Türkiye'de öncelikle Covid19 enfeksiyonu üzerinde klinik çalışma başlatmıştır. Vetbiotech, paya dayalı kitle fonlaması ile sermaye oluşturmayı hedeflemektedir.

Ticaret Ünvanı

VETBIOTECH BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

İşletme Adı

VETBIOTECH BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:35 İç Kapı No:6 ATAŞEHİR/İSTANBUL

İnternet Adresi

www.vetbio.tech

Sermaye

₺200.000

İlaç veya tıbbi cihazlar, piyasaya sürülmeden önce, iddia ettikleri tedavi endikasyonlarının ve yan etkilerinin gösterilmesi amacıyla bilimsel araştırma yapmak/yaptırmak zorundadırlar. Bu araştırmaları da üzerinde şüphe olmayacak şekilde belirli yasal çerçevede ve standartlarda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sebeple iddia edilen tedavi veya tedavilerin ispatlanması gerekmektedir.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların geçerli olabilmesi için ilgili mevzuatlara göre yapılmaları gerekmektedir. Yasalara aykırı şekilde yapılan girişimler bilimsel çalışma olarak kabul edilmez ve suç unsuru içeren işlemler ayrıca cezai süreçlere tabi tutulur. AVB Biyoteknoloji, yasaların izin verdiği çerçevede hayvanlar üzerinde deneysel ve klinik olmak üzere 2 ayrı türde çalışmalar yapmıştır. Hayvan Deneyi: Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan deneysel çalışma türüdür. Etik Kurul izinlerine tabidir. Hayvan Klinik Çalışması Klinik çalışmalar gerçek hasta popülasyonu üzerinde yapılan çalışma türüdür. Sahipli hayvanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Etik Kurul izni, Hasta sahibi rızası ile yapılmıştır.

Bir bilimsel çalışmanın yapılabilmesi etik ve yasal çerçevede düzenlenmiştir. Araştırmalar alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde yapılmaktadır. Bu çerçevede olan çalışmalara etik ve yasal izinler verilmektedir.

Enfeksiyonlara sebep olan patojenler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bakteri, zarflı RNA Virüsleri, Zarfsız DNA Virüsleridir.

Bilimsel çalışmalarda seçilen hastalıklar; Yüksek ölümcüllüğe sahip, Bulaşıcı ve salgın olma ihtimalini oluşturan, Tedavisi veya geçerli tedavisi olmayan hastalıklar arasından seçilmiştir. Bu sebeple; İnsanlarda ve hayvanlarda yüksek ölüm riskine neden olan Bakteriyel Sepsis, Pandemi yaşanmasına sebep olan Corona Virüs ailesinden, kedilerde yüksek ölüm oranlarına sahip Feline Corona Virüs ‘e bağlı FIP hastalık türleri, Köpeklerde görülen, yüksek bulaşıcılık ve ölümcül salgın hastalıklardan “Kanlı İshal” olarak bilinen Canine Parvovirüs enfeksiyonu üzerinde çalışmalar tamamlanmıştır.

Sepsis : %100 Feline Corona Virüs : %95 Canine Parvovirüs : %100

Evet cihaz piyasaya sürülmek için teknik, kalite ve yasal olarak hazır. E-Fonla Sayfasında Dr Biolyse® PET modelini görmeniz mümkündür.

Piyasaya yeni çıkan ürünler alıcılar açısından risk oluşturmaktadır. Ürünün denenmesi ve faydası görülmesi özellikle sağlık sektöründe büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple ürününe güvenen bir üretici olarak, tedavi ürünümüzü ilk etapta piyasada kiralama metodu ile meslek profesyonellerinin deneyimine sunmak istemekteyiz. Ürünümüzün fayda sağladığı ve hasta sahiplerinin memnuniyetleri ölçüsünde pazarda kiralama yoluyla daha kolay edinim sağlanarak, daha fazla kitleye ulaşım sağlanmış olacaktır.

Temel fiyat politikamız piyasada hasta ve hasta sahibi mağduriyetine yol açacak fahiş fiyat oluşumlarının önüne geçerek tedavinin hastalara ulaştırılmasını sağlamak üzerinedir. Bu amaçla, cihaz kiralama fiyatı belirlenirken; Yaygın görülen ve ölüm oranı nerdeyse %90’ları bulan, köpeklerde “Kanlı İshal” olarak bilinen Canine Parvovirüs enfeksiyonunun ortalama piyasa tedavi fiyatı baz alınarak belirlenmiştir. Hali hazırda bu tedavi hasta sahibi açısından hem masraflı olmakta ve yeterli tedavi imkanları olmaması sebebiyle çoğunlukla hastanın yaşam kaybı ile sonuçlanmaktadır. Literatürde ve pratik hayatta görülen verilerde de başarı oranı da oldukça düşüktür. Bu nedenle cihazın kira fiyatı belirlenirken, ayda sadece 1 Parvovirüs tedavisi yapıldığında elde edilecek gelirle ödenebilecek şekilde bir fiyat oluşturulmuştur. Bu fiyatlama modelinin birçok klinik için yürütülebilir bir model olduğunu düşünmekteyiz. Çiftliklerde de popülasyon büyüklüğü nispetinde, çiftlik sahiplerince değerlendirilecektir.

AVB Biyoteknoloji AŞ üretim bandı kullanılmaktadır. Üretim bandı kapasitesi, İstanbul Sanayi Odası tarafından yıllık 1500 cihaz olarak belirlenmiştir. Talepler doğrultusunda, ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde üretimin dış üreticilerin lisanslanması yoluyla yapılması planlanmaktadır.

AB Komisyonu ve TSE gereklilikleri çerçevesinde; Yönetim, üretim ve ürün olmak üzere 3 ana kalite sistemine bağlı yürütülmektedir. Yönetim Kalite Sistemi: TS EN ISO 9001: 2015 Yönetim Kalite Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi. Üretim Kalite Sistemi: TS EN 13485:2016 Tıbbi Cihaz Üretim Kalite Sistemi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile entegredir. Sinyal Tedavisi Cihazı: TS EN 60601-1-2 LVD ve EMC Güvenlik testlerinden geçmiştir. TS EN 60335-1:2012 LVD Düşük Voltaj Direktifi Testlerinden geçmiştir. TS EN 60335-1:2012 Standardında CE belgelidir.

Burada sektörün tedaviyi sunan (yani meslek profesyonelleri) ve tedaviyi alan (yani hasta sahipleri) olarak iki bacaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu da tedavi sunma veya tedaviyi talep etmeye bağlı olarak bir gelişim süreci olacağını göstermektedir. Her yeni üründe olduğu gibi doğal tanıma ve değerlendirme sürecinin bu alanda da olacağını düşünmekteyiz. İhtiyaca çözüm üretebilen ürünlerin ancak yaşayabileceği piyasa koşulları göz önüne alındığında, sunduğumuz çözümlerin pazarın eksik kalan ihtiyaçlarının çözümünde etkili olacağını düşünmekteyiz.

Burada sektörün tedaviyi sunan (yani meslek profesyonelleri) ve tedaviyi alan (yani hasta sahipleri) olarak iki bacaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu da tedavi sunma veya tedaviyi talep etmeye bağlı olarak bir gelişim süreci olacağını göstermektedir. Her yeni üründe olduğu gibi doğal tanıma ve değerlendirme sürecinin bu alanda da olacağını düşünmekteyiz. İhtiyaca çözüm üretebilen ürünlerin ancak yaşayabileceği piyasa koşulları göz önüne alındığında, sunduğumuz çözümlerin pazarın eksik kalan ihtiyaçlarının çözümünde etkili olacağını düşünmekteyiz.

Yatırım kararları belirli bir risk analiz prensibine dayanmaktadır. Bağımsız çoklu tarafların risk analizine tabi olarak alınan yatırımlar zor olmasının yanında itibari değeri yüksektir. Çünkü bizce bir şirketin mali değerinden önce, toplumsal güveni ve itibarı derecesi yer almaktadır. Bu sebeple şirketimiz yatırım alma hedeflerinde ilk adımda paya dayalı kitle fonlamasını tercih ederek, bir nevi önce toplumsal güven derecelendirmesi yapmayı tercih etmiştir. Çünkü yüksek katma değer üretebilen şirket sayısı dünyada azdır ve bu tür şirketler diğer şirketlere nazaran yatırım almakta çok zorlanmamaktadırlar.

Alınan yatırımlar öncelikle tedavi ürünümüzün üretimi ve dağıtımı amacıyla kullanılacaktır.

Şirketin güçlü bir sermayeye sahip olmasının, ticari faaliyetlerin hızlanması ve bilimsel çalışmalara daha fazla kaynak anlamına gelmektedir. Bir biyoteknoloji şirketi olarak bilimsel çalışmalarla elde edilen olumlu sonuçların yüksek katma değerli olduğu yatırımcılar ve şirket yönetiminin malumudur. Bu sebeple yeterli mali kaynak doygunluğunun erken oluşmasının süreçlerin ilerlemesi üzerinde olumlu etkisi çerçevesinde, şirket prensiplerine uygun profilde yatırımcı kabulü hedeflenmektedir.

Özellikle bu dönemde yatırım yapan ve orta vadede kar realizasyonu hedefleyen yatırımcılarımız için mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi sonrası şirketin bir miktar paylarının borsada işlemlere açılması düşünülmektedir.
galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage
galleryImage
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Görevi/Ünvanı Üstlenilen Görevler Sermayedeki Payı
Serkan Tunç Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim ve İdare %35
Sevil Tunç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İdari ve Mali İşler %34
AVB Biyoteknoloji A.Ş. AVB Biyoteknoloji A.Ş. %31
Toplam 200000₺ (%100)
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Grubu Sermayedeki Payı Oy Hakkı
AVB Biyoteknoloji A.Ş. B 62000 ₺ (%31) 3,9 %
Serkan Tunç A 50000 ₺ (%25) 47,7 %
Serkan Tunç B 20000 ₺ (%10) 1,3 %
Sevil TUNÇ A 48000 ₺ (%24) 45,8 %
Sevil TUNÇ B 20000 ₺ (%10) 1,3 %
Toplam 200000 ₺ (%100) 100,0 %

Ortaklar arasındaki ilişkinin mahiyeti

Serkan Tunç ve Sevil Tunç AVB Biyoteknoloji A.Ş. şirketinin kurucusudur. Serkan Tunç ve Sevil Tunç evlidir.

Grubu Tür İmtiyazlar Adet Nominal Değer Sermaye Oranı
A Nama Yazılı Bir Hisseye Karşılık 15 oy 98000 98000 %49
B Nama Yazılı Yoktur 102000 102000 %51
Toplam 200000 200000 %100

Pay devrini kısıtlayıcı hükümler

Daha önce kitle fonlamasına katılmadı. Dolasıyla pay devrini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Görevi/Ünvanı Atanma Tarihi Kalan Gün Sermayedeki Payı
Serkan TUNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı 12.08.2022 1095 ₺70.000,00 ₺ (%35)
Sevil TUNÇ Yönetim Kurulu Üyesi 12.08.2022 1095 ₺68.000,00 ₺ (%34)

Proje Detayları

Faaliyet Konusu ve Ürün
Şirketin Esas Sözleşmesindeki Amaç Ve Faaliyetler

1. Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak.

2. Hayvan hastalıklarında kullanılan ilaç, aşı, serum ve biyolojik maddeleri alıp satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

3. Veteriner hekimlikte kullanılan her türlü alet, edevat, tıbbi malzeme ile kimyasal maddelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

4. Hayvan ıslahı amacıyla suni tohumlama yapılması ve bu amaçla kullanılan malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

5. Hayvan besiciliğinde kullanılan her türlü yem, mama ve pet malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

6. Konusu ile ilgili sağlık ve teknik konularda danışmanlık yapmak.

7. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir.

8. Yurtiçinde ve Yurtdışında her türlü gübre, tarım ilaçları, tarım makineleri ve teçhizatları ve teçhizatlarının alım-satım, ithalat-ihracat, bayilik, acentelik, başbayilik, distrübütörlüklerini almak ve vermek, kiralamak ve kiraya vermek, seralar kurmak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları üretmek, üretim tesisleri kurmak ve bu hayvanlardan elde edilen her türlü ürünü işlemek için gerekli entegre tesisleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, toptan ve perakende ticaretini yapmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak .

9. Veteriner hekimlik, veteriner danışmanlık, fizibilite, suni tohumlama ve embrio hizmetleri, Veteriner ilaçları, aşı, zirai ilaçlar, zirai tohum, vitamin ve mineral premiksleri, yem katkı maddeleri, yem ve yem besin maddeleri, veteriner ekipmanları, suni tohumlama ve embrio ekipmanları, sağım makineleri imalatı, bayiliği, ithalatı ve ihracatı yapmak.

10. Her türlü evcil ve evcil olamayan hayvanlar, arı ve balıklar ile çiftlik hayvanları ile ilgili yem, mama, yem katkı malzemeleri, biyodisal ( Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır. Biyodisal ürün bir veya birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da bir ya da birden fazla aktif maddeden hazırlanmış olabilir, kullanıcıya sunulduğu şekli sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir) hijyen ürünleri, veteriner müstahzarları ve aksesuarları ile tim ihtiyaçlarını muhteva eden emtia ve mamülleri toptan ve perakende olarak alıp satmak, üretimini yapmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili danışmanlık, bayilik, acentelik, başbayilik, distrübütörlüklerini almak ve vermek, kiralamak ve kiraya vermek.

11. Hayvanlar ile ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak, Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak.

12. Her türlü canlı hayvanı toptan ve perakende almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

13. Her nevi temizlik maddeleri ve halk sağlığı ilgili insektisit-rodentisit ve benzeri zararlılarla mücadele ve ilaçlama hizmetleri vermek, zararlılarla ilgili kullanılan kapan-tuzak ve aksesuarları ile medikal ürünlerin alım satımını, pazarlamasını yapmak.

14.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

15.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

16.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

17.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

18.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

19.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

20.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

21.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

22.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

23.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

24.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

25.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

26.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

27.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

28.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

29.Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

30.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. 


Fiilen yürütülmekte olan faaliyetler

Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş., AVB Biyokteknoloji A.Ş.'nin bir iştirakidir. İki şirket arasında sürekli bilgi ve teknoloji transferi yapılmaktadır. AVB Biyoteknoloji A.Ş. bünyesinde yapılan çalışmalar benzer teknoloji kullanıldığından Vetbiotech Biyotekonoloji A.Ş. için de önemli bir değer olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda AVB Biyoteknoloji A.Ş. yapısı altında yapılan bazı çalışmalar incelenebilir. AVB Biyoteknoloji A.Ş. tüm alanlarda kuantum tünelleme tekniğinin temel Arge ve yöntem geliştirme kısmını gerçekleştirme sürecinde bulunmaktadır, bu şirkette toplanan know how, ticari değer, bilimsel birikim genel maksatlı olup AVB Biyoteknoloji A.Ş. ile Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş. arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Vetbiotech A.Ş. söz konusu temel bilimsel gelişmelerin veterinerlik alanındaki uygulamalarını geliştirmek, bu teknolojileri veterinerlik alanında ticarileştirmektedir. Quantum Tünelleme Tekniği : Vücut yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken, belirli enerji seviyelerinde proton ve elektron hareketliliği sağlar. Bu hareketler bir tür damar sistemi gibi kendine özgü kanallar içinde gerçekleşir. Bu özel kanallara kuantum kanalları denmektedir. Dr. Biolyse cihazı bu işlemin yapılmasını sağlamaktadır.Türk, ABD ve Avustralya Patent Ofisleri üzerinden, Bakteri ve ve virüslerin insan ve hayvan vücudu içinde etkisiz hale getirilmesine yönelik 2020 ve 2021 yıllarında toplam 5 adet uluslararası patent başvurusu yapılmıştır. Patentler resmi olarak yapılan hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar ile sanayide uygulanabilirlik kriterini sağlamıştır.PRE-KLİNİK SEVİYE – HAYVAN DENEYİ 


Çalışma                      : Bakteriyel Sepsis Çalışması

Hizmet Alınan Kurum    : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Etik Kurul              : BVU Deney Hayvanları Etik Kurulu


Sepsis veya halk arasındaki yaygın tabiriyle kan zehirlenmesi, hastane mikrobu veya septik şok adıyla bilinmekte olan ölümcül bir enfeksiyon formudur.  Bunun yanında Sepsis bir enfeksiyon hastalığı etkeninin kan dolaşımı yoluyla vücudun geneline yayılarak hastalık tablosu oluşturması durumudur. Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizma, vücudun genelinde iltihabi bir reaksiyon başlatarak genel işlev bozukluğuna yol açar. Mevcut klinik uygulamalarda, özellikle yataklı servis ve yoğun bakım üniteleri gibi yatarak tedavinin yapıldığı hastalarda sepsis sık görülen sağlık sorunlarının başında gelirken, tedavi edilmediği takdirde hızla ilerleyerek hayatı tehdit edici olabilir; dolaşım yetmezliği ve şoka yol açarak ölümle sonuçlanabilmektedir. Dünya çapında her yıl 50 milyondan fazla kişi sepsis olup, 3-4 saniyede bir insan sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. En fazla ölüm ise çocuklarda görülmektedir.


Bu nedenle Sinyal tedavisi yöntemi ve Dr.Biolyse® cihazının ilk invivo çalışması Sepsis üzerinde yapılmıştır. Dünya da ilk defa hiçbir ilaç kullanılmadan 12 saat içinde normal şartlarda karşılaşılamayacak öldürücü düzeyde oluşturulan dozdaki (10⁹ CFU) Sepsis sadece 80 dakikada sinyal tedavi sistemi ile tedavi edilmiştir. Geliştirdiğimiz tedavi yöntemimiz ve uygulama protokolümüz çok geniş bir parametre ağı çerçevesinde incelenmiştir. 


Araştırma İçeriği:


Patojen                          Staphylococcus aureus (ATCC-10390)

Hastalık Adı                  Sepsis

Hasta Grubu                  Wistar Albino Sıçan

Ağırlık Grubu                  250-300 gr

Cinsiyet                          Erkek

Araştırma Merkezi  1 merkez

Hayvan Sayısı                 28 Wistar Albino Sıça


Gruplar                           1.Grup (Sağlıklı Kontrol Grubu), 

                                          2. Grup (Dr.Biolyse® Uygulanan Sağlıklı Grup), 

                                          3. Grup (Sepsis Enjekte Edilen Grup), 

                                          4. Grup (Dr.Biolyse® Uygulanan Sepsis Grubu)


** 3. ve 4. Gruplara eşit miktarda bakteri yükü ile enfekte edilmiştir.


Araştırmada Uygulanan Tedaviler


Değerlerin karşılaştırılması amacıyla sıçanlar 4 gruba ayrılmıştır.


İki gruba sadece Dr Biolyse® cihazı ile Sinyal Tedavisi uygulanmakta, diğer iki grup sağlıklı ve sepsis kontrol grupları olarak belirlenmiş hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.


Sonuçlar:  

İlerleme Seviyesi         %100

Tedavi Etkililik Oranı %100                                                                        


ETKİLİLİK

3. ve 4. gruplarının kanında yoğun bakteri üremesi bakteriyemiye sebep oldu. Bakteri enjeksiyonundan 1 ve 6  saat sonra yapılan 40 dakikalık sinyal uygulaması ile 4. gruptaki bakteriyemiyi, 3.gruba göre önemli ölçüde azaltmıştır.

3.Grupta; kalp kasında inflamasyon görülürken, 4.grupta kalp kasında inflamasyon görülmedi. 

3.Grup dışındaki tüm gruplarda dokuların normal histolojik yapılara sahip olduğu belirlendi. 

•    3.ve 4. Gruplar da eşit miktarda bakteri ile enfekte edildi ve sepsis oluşturuldu. 4.gruba planlanan sinyal uygulamaları sonucunda inflamasyonun ortadan kalktığı görüldü. 3.grupta ise inflamasyonun geometrik artışı sonucu hayvanlarda şiddetli hipotermi ve düşük oksijen seviyeleri görüldü.

3.grup dokularında nekroz alanları gözlenirken 4.grupta nekroz alanları gözlemlenmemiştir.

Kontrol grubu (1.grup) ile karşılaştırıldığında, Sepsis grubunda (3.grup) ALT ve AST serum düzeyleri ile lipaz aktivitesi önemli ölçüde yüksek iken, TP düzeyi önemli ölçüde düşüktü. Ancak Sepsis grubunda (3.grup) meydana gelen değişikliklerin hiçbiri Sinyal uygulanan sepsis grubunda (4.grup) görülmedi.

1. grup ile karşılaştırıldığında, 3. grubun TOS ve MDA'nın kan ve doku düzeyleri önemli ölçüde yüksekken, TAS ve GSH düzeyleri ve SOD aktivitesi ise önemli ölçüde daha düşüktü. Ancak 3. grupta meydana gelen değişikliklerin hiçbiri 4. grupta görülmedi.

1. grup ile karşılaştırıldığında, pH, oksijen satürasyonu (sO2) ve beyaz kan hücresi (WBC) sayısı, 3. Gruba göre önemli ölçüde daha düşüktü ve parsiyel karbondioksit, kırmızı kan hücresi (RBC) sayısı, hemoglobin (HB) düzeyi, hematokrit yüzdesi (% HCT), kan viskozitesi ve kayma gerilim düzeyleri önemli ölçüde daha yüksekti. Ancak 3.grupta referans dışı olan değerler, 4.grupta sağlıklı referans değer aralığında görülmüştür. 


Sinyal tedavisi uygulaması ile Sepsis üzerinde;

Antibakteriyel,

Antiviral,

Antiinflamatuar,

Antioksidan, 

Antipiretik,

Antiapoptotik etkiler sağladığı görülmüştür.

Sonuçlar uygulanan standart tedavi yöntemleri karşısında etkililik ve güvenlik bakımından açık ara üstünlük göstermiştir.


Cihaz uygulaması yapılan sağlıklı ve hasta grupta hiçbir alanda yan etki veya doku hasarı görülmemiş olup hasta grup tamamen iyileşmiştir.


Yapılan çalışmanın sonuçları dünya çapında muteber bilimsel yayın kuruluşu olan Public Liabrary of Science (PLOS ONE) dergisinde yayımlanmıştır.


Makale link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257177


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feline Corona Virüs Klinik Çalışması Tamamlandı Araştırma Hakkında:


Klinik çalışmamız, Covid19 pandemisine yol açan SARS-CoV-2'nin de dahil olduğu Coronaviridae familyasından olan Feline Corona Virüsler üzerinde yapılan bir çalışmadır.


Corona Virüs kedilerde vücut içinde bir veya daha fazla mutasyon geçirerek FIP (Feline Infectious Peritonitis) adı verilen enfeksiyon formunu almaktadır. FIP henüz geçerli bir tedavisi olmayan ve eş zamanlı çoklu organ yetmezliklerine sebep olarak %90 üzeri oranlarda hastanın ölümüyle sonuçlanan bir enfeksiyondur.


Çalışmaya dahil edilen hastalarda enfeksiyonun 3 farklı formu gözlemlenmiştir. Çalışmaya grubu 10 tane Efüziv form, 8 tane Nörolojik form ve 2 tane Nörolojik-Efüziv formu birlikte gösteren hastalardan oluşmuştur. Uygulamaların, hastalar ve enfeksiyon üzerindeki etkileri hastalık formlarına göre belirlenen genel durum, hemogram ve biyokimya, radyolojik görüntüleme ve USG görüntüleme parametreleri ile takip edilmiştir. 


Araştırma İçeriği:

Patojen                         Feline Corona Virüs

Hastalık Adı                 FCoV – Efüziv (Islak) FIP, Nörolojik (Kuru) FIP

Hasta Grubu                 Sahipli kediler

Yaş Grubu                 6-60 aylık

Cinsiyet                         Erkek/Dişi

Araştırma Merkezi 3 merkez

Hasta Sayısı                 20 Kedi

 

Sonuçlar:  

İlerleme Seviyesi         %100

Tedavi Etkililik Oranı %95                                                                         

 


Araştırmada Uygulanan Tedavi:


Hastalarda sadece Dr Biolyse® cihazı ile Sinyal Tedavisi uygulanmaktadır.  Herhangi bir destekleyici ilaç veya kimyasal kullanılmamaktadır.

 

Tedavi Etkililiğinin Kapsamı:


1-    Efüziv (Islak) FIP formunda:

Tüm iç organlarda görülen inflamasyon düzelmesinde,

Damar endotel hasarlarının düzelmesinde,

Batında biriken efüzyonun, herhangi bir müdahale olmadan azalması veya tamamen kaybolmasında,

Organlarda görülen doku hasarlarının düzelmesinde,

Hematolojik ve biyokimyasal değerlerin normale dönmesinde,

FIP nedeniyle büyüme geriliğinin düzelmesinde,

Genel durumların normale dönmesinde etkililik göstermektedir.


2-    Nörolojik (Kuru) FIP Formunda:

Spinal cordda ve merkezi sinir sisteminde oluşan inflamasyon düzelmesinde,

Beyinde görülen hidrosefali ve ensefalitin düzelmesinde,

Beyin sapındaki ödemin dağılması ve sinyal akışının düzelmesinde,

Görme ve duyma kayıplarının düzelmesinde,

Gözdeki üveit tablosunun ve göz merceğinin düzelmesinde,

Dil ve yutağın çalışmasının düzelmesinde,

Hematolojik ve biyokimyasal değerlerin normale dönmesinde,

FIP nedeniyle büyüme geriliğinin düzelmesinde,

Genel durumların normale dönmesinde etkililik göstermektedir.


KARŞILAŞTIRMA


Mevcut tedavi sistemlerine göre tedavi süresi daha kısadır.

Daha önce yapılan çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da herhangi bir yan etki görülmemiştir.

Tedavi başarı oranı var olan tedavilere göre çok daha yüksektir.

Hayvan refahına uygun, konforlu, güvenli ve düşük maliyetli tedavi olanağı sunmaktadır.

Sinyal uygulamaları herhangi invaziv bir işlem gerektirmeden uygulama kolaylığı sağlamaktadır.


SONUÇ


Bu çalışmada, Dr. Biolyse ® tarafından sinyal tedavisinin herhangi bir olumsuz etkisini gözlemlemedik. Bu nedenle, çalışmadaki tüm kediler enfeksiyondan tamamen iyileşene kadar tedavilerine devam ettiler ve iyi bir sağlıkla klinikten taburcu edildiler.


Özet olarak, çalışmamız, kedilere zarar vermeden yüksek sağkalım oranı ve daha kısa tedavi süresi nedeniyle sinyal tedavisinin FIP üzerindeki etkinliğine ve güvenliğine işaret etmektedir.


Ek olarak, bu çalışmanın sonuçları, sinyal tedavisinin, kediler arasında yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olan FCoV enfeksiyonlarının yönetiminde yararlı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, etkinliği tüm viral enfeksiyonların ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde dikkate alınmalı ve test edilmelidir.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canine Parvovirüs Klinik Çalışması Tamamlandı 

Araştırma Hakkında:

Klinik çalışma sadece proteinden oluşan moleküler yapısıyla vücut dışında 4-6 hafta kalabilen ve dezenfektanlara karşı yüksek dirençli bir DNA virüsü olan Parvoviridae Virüs ailesi üyesi Canine Parvovirüs Enfeksiyonları üzerinde tasarlanmıştır.


Köpeklerde görülen en tehlikeli salgınların başında gelen Canine Parvovirüs Enfeksiyonu belirli dönemlerde köpekler için yüksek öldürücülüğe sahip akut enfeksiyonlardandır. Halk arasında kanlı ishal olarak bilinen hastalığın geçerli bir tedavisi bulunmamaktadır.  Herhangi bir destek tedavi uygulanmadığında enfeksiyon %90 ve üzeri mortaliteye sahiptir.


Çalışma kontrollü prospektif olarak tasarlanmış olup hastalar Dr.Biolyse® Tedavi Grubu (DBTG) ve Standart Tedavi Grubu (STG) olarak ayrılmıştır. Uygulamaların, hastalar ve enfeksiyon üzerindeki etkileri, virüs varlığı, genel durum ve hemogram parametreleri ile takip edilmiştir. 


Araştırma İçeriği:


Patojen                          Canine Parvovirüs

Enfeksiyon Adı               Canine ParvoViral Enteritis, Canine Parvoviral Myokarditis

Hastalar                         Sahipli köpekler

Yaş Grubu                         6-60 aylık

Cinsiyet                            Erkek/Dişi

Araştırma Merkezi            2 merkez

Hasta Sayısı                         20 Köpek

Gruplar                         Standart tedavi ve Dr Biolyse® tedavi grubu

Tasarım                           Kontrollü, prospektif


Araştırmada Uygulanan Tedaviler


Hastalar değerlerin karşılaştırılması amacıyla 2 gruba ayrılmıştır. Bir gruba sadece Dr Biolyse® cihazı ile Sinyal Tedavisi uygulanmakta, diğer gruba sadece destekleyici ilaçlar ile gerçekleştirilen standart tedavi protokolü uygulanmıştır.

 

Sonuçlar:

İlerleme Seviyesi                                  %100 – Çalışma tamamlanmıştır                                       

 

Dr Biolyse® Tedavisi Etkililik Oranı  %100

Dr Biolyse® Grubu Ölüm Oranı  %0

   

Standart Tedavi Etkililik Oranı           %30

Standart Tedavi Grubu Ölüm Oranı   %70


Dr.Biolyse® Tedavi Grubu Etkililiğinin Kapsamı:

Enfeksiyon sebebiyle oluşan organ ve doku hasarlarının iyileşmelerinde,

Viral yükün düşürülmesiyle hastalığın ilerleyişini yavaşlatması ve durdurması üzerine,

Barsaklarda başlatılan rejenerasyon ile kanlı ishalin tamamen durdurulmasında,

Parvo virüsüne karakterize olan ciddi kusma ve ishal sebepli kilo kayıplarının durdurulduğu, bunu takiben kilo artışlarının görülmesinde,

Ciddi dehidrasyon sebepli oluşan hareket güçlüklerinin yerini çok kısa sürede mobilize olmalarında,

Genel durumların normale dönmesinde,

CPV ile karakterize olan lökopeni, eritrositopeni, granülositopeni, anemi gibi Hematolojik değerlerin normale dönmesinde,

Barsak epitelinde oluşan inflamasyonun tedavisinde,

CPV ile karakterize olan kalp zarı iltihaplanması ile kalp ve kalp kasında gelişebilecek tüm endikasyonların gelişiminin engellenmesinde, gelişmiş ise tedavisinde etkililik göstermektedir.


Dr.Biolyse® Tedavi grubundaki hastaların tümü sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.
Standart Tedavi Grubu Etkililiğinin Kapsamı

Hastaların genel durumlarındaki belirtilerine yönelik kombine antibiyotik, bağışıklık güçlendirici, vitamin gibi semptomatik tedavi yöntemleri ile;

Hastaların genel durumlarının az da olsa normale dönmesinde,

Hematolojik parametrelerin bir kısmının normale dönmesinde,

Kusmanın kesilmesinde kısa süreli etkililik göstermiş fakat tedavi için yeterli olmamıştır.


KARŞILAŞTIRMA


Standart tedavi grubuna göre tedavi süresi çok daha kısadır.

Antiviral etki standart tedavi grubuna göre daha hızlı görülmüştür.

Tedavi başarı oranı standart tedavilere göre çok daha yüksektir.

Herhangi bir kimyasal veya ilaç kullanmadan tedavi olanağı sağlamaktadır.

Konforlu, güvenli ve düşük maliyetli tedavi olanağı sunmaktadır.

Sinyal uygulamaları herhangi invaziv bir işlem gerektirmeden uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

Hastalarda herhangi bir acı, ağrı veya strese sebep olmamış ve hayvan refahına aykırılık teşkil etmemiştir.


SONUÇ


Bu çalışmada, Dr.Biolyse® tarafından sinyal tedavisinin herhangi bir olumsuz etkisini gözlemlemedik. Bu nedenle, Dr.Biolyse® tedavi grubundaki tüm köpekler tamamen iyileşerek tedavilerini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.


Standart tedavi grubunda, hastalık akut şekilde seyretmeye devam etmiş prognoz ağırlaşmış; lenfopeni ve granülositopeni nedeniyle şiddetli lökopeni gelişmiş, aynı zamanda devam eden şiddetli hemorajik diyare bağlı; anemi, dehidratasyon, hipotermi gibi hastalıklar görülmüş ve şiddetli kilo kaybı sonucu 7 hastada ani ölümler gerçekleşmiştir.


Özet olarak, çalışmamız, köpeklere zarar vermeden yüksek sağkalım oranı ve daha kısa tedavi süresi nedeniyle Dr.Biolyse® sinyal tedavisinin etkinliğine ve güvenliğine işaret etmektedir.

 

Ek olarak, bu çalışmanın sonuçları, sinyal tedavisinin, köpekler arasında yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olan CPV enfeksiyonunun yönetiminde yararlı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, etkinliği tüm viral enfeksiyonların ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde dikkate alınmalı ve test edilmelidir.
Ayrıca tüm bu çalışmalara ek olarak Sinyal Tedavi Cihazının seri üretim altyapısının oluşturulması,

Kalite Kontrol Yazılımları devam etmekte, Kalite Yönetim Sistemi devam etmekte, Hukuksal coğrafi bölgelerin belirlenme çalışmaları, Yeni Ar-Ge çalışmaları planlanmaktadır.

Kampanya sonrası yürütülecek yeni faaliyetler

        Ar-Ge

              Bakteri Kapsam Çalışmaları,

             Kanser Çalışması ( İn Vitro, İn Vivo)Ticari Faaliyetler 

Uzaktan Cihaz takip, kontrol ve kalite takip sisteminin kurulması,

Bölgeler ve Ülkeler bayi ağı kurulması,

Seri üretime başlanması.

Kampanya Sonrası Ortaya Konulacak Ürün Ve Hizmetler

Hayvanlarda enfeksiyon tedavileri alanında;- Antimikrobiyal,

-  Antiviral, 

-  Antiinflamatuar, 

-  Antiapoptotik, 

-  Antioksidan, 

-  Antipiretik etkiler üzerinde tedavi

Hayvanlarda sinir sistemi tedavileri alanında;✓ Miyelin kılıf hasarlarının tedavisinde,

✓ Akson tedavilerinde,

✓ Pıhtı tedavisinde,

✓ Beyin içi kanamaların tedavisinde,

✓ Beyin ve sinir sisteminde inflamasyona bağlı tutulumların tedavisinde,

✓ Beyin ve tüm vücutta nekroz sonucu oluşan ödem tedavisinde,

✓ Sinir kopmaları tedavisinde kullanılır.


İş Modeli Kanvası
İş Modeli Kanvası
Şirket Hakkında Ek Bilgiler

Çalışan Sayısı: 2

Organizasyon Şeması
Kuruluşundan Bu Yana Şirketin Gelişiminde Önemli Rol Oynayan Gelişmeler
2022 yılında AVB Biyoteknoloji A.Ş.'nin iştiraki olarak kurulmuştur.  AVB Biyoteknoloji A.Ş. yaptığı tüm Ar-Ge faaliyetleri, know how ve deneyimini Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş.'ye transfer ederek; tedavi sisteminin tüm dünyaya yayılması ve yönetilmesini, hayvanlar alanında yeni tedavi alanları üzerinde bilimsel çalışmaların yapılması, elde edilen yeni tedavi alanlarının hayvanlarda uygulamasının hayata geçirilmesi, insanlarda uygulanabilmesi için bilimsel zeminin oluşturulması, geliştirilen yeni tedavilerle ilgili fikri hakların AVB Biyoteknoloji A.Ş. ile paylaşılması ve insan tedavileri alanında yeni gelirlerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Şirketin önemli yatırımları ve finansman şekilleri

Temel yatırımlar AVB Biyoteknoloji A.Ş. tarafından yapılmıştır.

 

Bu yatırımlar:Proje yatırımları,

Bilimsel çalışmalar,

Tedavi cihazı yatırımları,

Yazılım Yatırımları,

Prototip yatırımları,

Belgelendirme,

Resmi izin ve harçlar.Hayvanlarda Preklinik Çalışmalar

Kanser türleri pre-klinik ve klinik çalışmalar

Mastitis ve Sepsis retrospektif çalışmasıİşletme Yatırımları

İnsan Kaynakları

Yönetim merkezi

Seri üretimTeknoloji Yatırımları

PET ve tıbbi cihaz seri üretim alt yapısının kurulması

Yazılım sistemi için gerekli donanım yatırımları


AVB Biyoteknoloji A.Ş. ve Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş. ile ilgili tanıtım sunumunu ekte bulabilirsiniz.


Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş.'nin kurulumunda hayvan deneylerinde tedavisi zor, masraflı ve düşük başarı oranları olan diğer tedavilere nazaran önerdiğimiz: Quantum sinyal tedavi sistemi ile sepsis tedavisinde alınan olumlu sonuçlar etkili olmuştur. İlgili bilimsel makaleyi ekte bulabilirsiniz.


avbbiyoteknolojitantmsnumu8584.pdf
trplosonejournal6172.pdf
vetbiotektantmsunumuekim20225491.pdf
Yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında bağlayıcı olarak alınan kararlar ve yapılan sözleşmeler

Gelecekte ilgili devlet kurumları ile anlaşma yapılması planlanmaktadır. Görüşmeler devam etmektedir.

Şirketin Kısa Tarihçesi

Mart 2020 tarihinde, şirketin kurucusu Serkan TUNÇ tarafından COVID19 salgının sonlandırılması amacıyla bilimsel çalışmalara başlandı ve dünyada ilk defa quantum biyolojisi alanında sinyal tedavisi buluşunu gerçekleştirdi. Buluşun hayata geçirilmesi amacıyla Eylül 2020 AVB Biyoteknoloji A.Ş. kuruldu.

 

Vücudun tamamında veya istenilen bölgelerinde, yeni ve geçici olarak, kontrol edilebilir ve yönetilebilir yapıda, amaca yönelik elektron ve proton hareketliliği sağlayacak yeni ve geçici kuantum kanalları oluşturulabileceğini ve bu teknik ile çoklu alanda tedavi ve morfolojik destek etkisi sağlanabileceğini keşfetmiştir. Keşfin uygulanabilmesi için Dr Biolyse® adı verilen ve vücut içinde sinyaller yoluyla quantum tünelleri oluşturan bir cihaz geliştirilmiştir

 

Tedavi mekanizmasının anlaşılması amacıyla önce vücut dışında sonra da vücut içinde, bakteri ve virüs türlerinin sebep olduğu ölümcül enfeksiyonlar, sinir ve doku hasarlarının tedavisi üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

 

Elde edilen tedavi endikasyonlarının hayvan sağlığı alanında tüm dünyada kullanıma başlaması ve arge çalışmalarının devam ettirilmesi amacıyla, Ağustos 2022’de Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş. bir AVB Biyoteknoloji A.Ş. iştiraki olarak kurulmuştur.

 

Vetbiotech Biyoteknoloji A.Ş. ticari yolculuğuna, AVB Biyoteknoloji A.Ş.’nin ve yönetici hissedarların sağladığı sermaye ve elde edilen know how desteği ile başlamaktadır.

 


Sektör ve Pazar Analizi
Faaliyet Gösterdiği/Göstereceği Sektör ve Pazarlar

Vetbiotech çalışma alanı olarak şirketimiz yapısı gereği biyoteknoloji ve medikal alanlarında ürettiği ürünlerin satılmasının yanı sıra bu tedaviler gerçekleşirken topladığı verileri kullanarak elde ettiği teknoloji sayesinde hayvan sağlığı ile ilgili cihaz üretiminde dünyada ilk 10 şirket arasına girmesi hedeflenmektedir.

Sektörü etkileyen önemli en son eğilimler ve sektörün dünyadaki durumu

Her geçen gün dünya genelinde evcil hayvan sayısının yanı sıra besicilik ve tarım alanında kullanılan canlı sayısında da artış yaşanmaktadır. Bu canlıların tedavileri ve verimlerinin artırılması konusunda yapılan pek çok çalışma ilaçların kullanımını teşvik etmektedir. Son dönemde dünya ekonomisindeki gelişmeler ve pandemi ilaç fiyatlarında artışlara neden olmakta bunun sonucunda ülke ekonomisi için de önemli bir yere sahip olan besicilik ve gittikçe popülerleşen evcil hayvan tedavi maliyetlerinde artışlar gözlemlenmektedir. Kullanılan ilaçların uzun vadede doğaya ve canlılara zarar verdiği pek çok çalışma ile ortaya konulmuştur. Ayrıca son yıllarda hayvanlar bu tedavilerdeki masraflar ve diğer gerekçelerle itlaf edilmektedir.  Dr. Biolys tedavileri sayesinde ilaç masraflarını minimum düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Rakipler Hakkında Bilgi

Hayvan sağlığı alanında geleneksel ilaç teknolojisi sektöre hakimdir. Ancak özellikle enfeksiyona neden olan patojenlerin, hayvanlardan direk olarak veya hayvansal gıdalar yoluyla insana bulaşması veya bu tür tedavilerde kullanılan ilaçlar nedeniyle insanda ve hayvanlarda patojenler üzerinde direnç gelişimi sektörü ve toplum sağlığını çıkmaza sürüklemiştir.

 

Özellikle virüslere yönelik tedavilerin neredeyse yok denecek kadar az olması veya olan tedavilerde de hücresel baskılanma yoluyla tedavi edilmeye çalışılması birçok viral mutasyon karşısında da tedavi verimsizliğine yol açmaktadır.

 

Eksik viral tedaviler, et ve süt ürünlerindeki antibiyotik etkilerine karşın Vetbiotech tarafından quantum tünelleme tekniğiyle sunulan Sinyal Tedavi Sistemi (STS), bakteri ve tüm virüs tiplerinde etkinliği sayesinde hasta hayvanın iyileşmesinde etkin ve insanlara kimyasal taşınmamasında avantaj sunmaktadır.

 

 

Ürün Ve Hizmetlere Yönelik Pazar Araştırması Ve Analizi

Faaliyet Notu:


Vetbiotech öncelikle bir biyoteknoloji şirketidir. AVB Biyoteknoloji’nin iştirakidir.

Temelde iki ana faaliyet alanı vardır.


1- Quantum Sinyali Tedavi Sisteminin hayvan sağlığı alanında dünyada yayılımının ve yönetiminin sağlanması

2- Kanser çalışmalarının yapılması ve burada elde edilecek know how ile oluşacak fikri haklar, insan sağlığı alanında kullanıma geçmesinin sağlanması ile güçlü bir gelir eldesi sağlayabilecektir. 


Sektör Analizi:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2019 yılında tarım sektörü̈ dünya gayri safi hasılasının %4,5’ini oluşturmakta, hayvancılık sektörü̈ ise tarımsal gayri safi hasılanın %35’ ini oluşturmaktadır. (FAO)


Kısaca 2022 yılında hayvancılık sektörü dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme sahiptir. Bu hacimde en büyük pay sırasıyla 500 ve 350 milyar dolarlık hacimle ABD ve AB ülkelerindedir. Aynı şekilde dünyada PET hayvanları sektörü de yıllık 300 milyar dolara ulaşan hacimlere ulaşmaktadır.


Çiftlik Hayvancığı:

Çiftlik hayvancılığı insanlığın protein temelli ana gıda kaynağını oluşturması sebebiyle çok yönlü öneme sahiptir. Çiftlik hayvanlarının üretimi ve sağlığının yönetimi, ticari yönünün yanında ve toplum sağlığının korunması tarafında da büyük öneme sahiptir.


Yeni Doğan Hayvan Ölümleri:

Çiftlik hayvanlarının üretiminde yeni doğan ölümleri ticari açıdan sektöre sıkıntılar yaşatmaktadır. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da yeni doğan ölümlerinin genel nedeni bulaşı nedeniyle gelişen Sepsis olarak görülmektedir. 


Hayvanlarda yeni doğan ölüm oranları gelişmiş ülkelerde %10’ların altındayken, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde %50’lere ulaşabilmektedir.


Tahmini olarak yeni doğan ölümlerinin dünyaya maliyeti ortalama yıllık 50 milyar dolarla ulaşabilmektedir.


Salgın Hastalıklar ve Hayvan İtlafları:

Çiftliklerde yetişen memeli hayvanlarda görülen deli dana, mavi dil, bruselloz, sığır vebası ve şap benzeri salgın hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik geçerli tedavi olmaması nedeniyle toplu itlaflar ve bölgesel karantinalar yaşanmıştır. 


Mastitis:

Süt üretiminin en büyük sorunlarından olan hayvanların memelerinin enfekte olması ve hızlı ve istenen düzeylerde etkin tedavinin olmayışı çiftlik üretimleri üzerinde baskıya neden olmaktadır.


Antibiyotik Direnci ve Toplumsal Bağışıklık

Hayvancılığın toplumsal bağışıklık üzerinde iki ana risk etmeni yer almaktadır.

Bunlar antibiyotik direnci ve zoonotik hastalıklardır.


Hayvanlarda tedavi amacıyla yoğun antibiyotik kullanımı nedeniyle bakterilerde görülen antibiyotik direncinin insanlarda da görülmesi toplumsal bağışıklığın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir.


Daha önce hızlı ve etkin başka tedavi seçeneklerinin olmaması sorunun önüne geçilememesine neden olmuştur.


Bu sebeple organik standartlarda beslenen hayvan et ve süt ürünleri, tüketiciye daha yüksek fiyatlarla sunulsa dahi daha fazla tercih edilmektedir.


Zoonotik Hastalıklar:

Bulaşıcı hastalıkların %60-70’ini oluşturan zoonotik hastalıklar (zoonozlar) erken kontrol altına alınamazsa küresel ölçekte katastrofik etki yaratan pandemilere neden olabilir (Shaw 2009; World Bank 2010). 1997-2009 yılları arasında altı büyük ölümcül zoonoz salgınından (Nipah Virüsü, Batı Nil Humması, SARS, Kuş Gribi, Deli Dana Hastalığı, Rift Vadisi Ateşi) kaynaklanan ekonomik kayıpların o dönemde en az 80 milyar dolar olduğu; bu salgınların önlenmesi halinde elde edilecek faydanın 6,7 milyar dolar olacağı rapor edilmiştir (World Bank 2012).


Son olarak covid19 pandemisine sebep olan Sars-Cov2 virüsünün de memeli hayvanlardan insanlara geçtiği iddia edilmektedir.


Sağlık Alanı:

Veteriner Hekimler:

Türkiye’de yaklaşık 35.000, dünyada ise 4 milyona yakın Veteriner Hekim olduğu düşünülmektedir.


Hayvan sağlığı alanında, insanlardaki gibi geniş bir tedavi seçeneği maalesef bulunmamaktadır. Özellikle viral enfeksiyonlarla mücadelede sektör çok zayıftır. 


Buna karşın her geçen gün özellikle PET hayvanlarına ilgi artmakta ve sektör gelişmektedir. Ancak insanlara nazaran tedavi seçenekleri bakımından çok dar kalan sektör yeni gelişmelere açıktır.


 

 

Hedef Kitlenin Tanımı, Yapısı, Genel Özellikleri

Hedef kitle Tanımı Yapısı:

 

Vetbiotech 2 ana faaliyet alanına sahiptir ve faaliyet alanına göre hedef kitlesi değişkenlik göstermektedir.


1- Tedavi Alanı:

Dr Biolyse® PET sinyal tedavisi cihazının tedavi alanında tüm dünyada kullanıma açılması amacıyla dağıtımı hedeflenmektedir. Bu alanda hedef kitle; hayvan sağlığı ve tedavisi alanında faaliyet gösteren klinik ve hastaneler başta olmak üzere tüm meslek profesyonelleri ile et ve süt üretimi yapan çiftliklerdir.

 

2- İnsan Alanı:

Vetbiotech arge çalışmalarında ilk sırayı kanser tedavisi çalışmaları yer almaktadır. Hayvanlarda pre-klinik ve klinik çalışmalarla sinyal tedavisinin etkililik ve güvenirliliğinin gösterilmesi hedeflenmektedir. Burada elde etmeyi planladığımız olumlu sonuçlar insanlarda kanser tedavileri alanında kullanıma sunulabilecektir. 

Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Ekte Arge araştırmaları kapsamında yapılan bazı çalışmalar ve uygunluk belgeleri ekte yer almaktadır.

IN-VITRO ÇALIŞMA – Haziran 2020, HAYVAN DENEYİ – Ocak 2021, 

HAYVAN KLİNİK ÇALIŞMASI 1 – Feline Coronavirüs – Mart 2021, 

HAYVAN KLİNİK ÇALIŞMASI 2 – Canine Parvovirüs – Ocak 2022,

TESTPLUS Uygunluk Belgesi,

IQR Sertifikası,

T.C. Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri,

AB Uygunluk Beyanı,

SQR Sertifikası,

GS1 Türkiye Sistem Üyeliği,

bilimsel çalışmalarımız yapılmış ve yapılmakta olup bilimsel dergi ve yayınlarda inceleme ve yayınlanma sürecindedir.


bilimselcalismayatirimlarisonuclari4266.pdf
ceterapi7873.pdf
iqravbkapallogolu1540.pdf
sshybelgesielektriklialetler1554.pdf
sshybelgesi9909.pdf
uygunlukbeyan6714.pdf
yeniiso1400190012646.pdf
gs1trkiyesistemyelii3960.pdf
Satış ve pazarlama planı

Satış ve Pazarlama Planı:

 

Satış Planı:

Türkiye’de 40 bin’i veteriner hekim olmak üzere veteriner teknikerleri ile birlikte yaklaşık 100 bine yakın meslek profesyoneli yer almaktadır. Dünya çapında bu sayının 5 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

 

Dr Biolyse ® PET cihazı piyasaya kiralama modeliyle sunulmaktadır.

 

Satış planı projeksiyonda oldukça muhafazakâr tutularak değerlemeye konu edilmiş ve 

İlk 5 yıl yurt içinde ve dışında yaklaşık 40 bin cihazın kiralanması hedefine göre projekte edilmiştir.

 

Ancak Dr Biolyse® PET cihazının hızlı ve geniş tedavi etkisi, kiralama modeliyle oluşan düşük maliyet avantajlarının yanında, tedavide ergonomik kullanım kolaylığı ve şirketin hayvan sağlığı alanında şifa dağıtan meslek profesyonellerine DrBio kripto varlığını üretme yetkisi tanımlaması ile yayılımın daha hızlı olabileceği varsayılmıştır.

 

Pazarlama Planı:

 

Bilimsel çalışmalarda gösterilen ve elde edilen tedavi etki alanı sayesinde pazar şekillenmektedir.

 

Hayvan sağlığı alanında viral, bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılabilecek en etkin ve kombine tedavi sistemi olması nedeniyle pazarlama planı hedef kitleye yönelik yoğun tanıtımla gerçekleştirilecektir.

 

Bu alanda yapılacak faaliyetler;

Bilimsel yayınlar,

Kongreler,

B2B ve B2C faaliyetlerdir.

 

Aynı zamanda aynı teknolojiyi insan sağlığı tarafında yürüten AVB Biyoteknoloji’nin faaliyetleri de, tedavi ve ürünün duyulması açısından paralel tanıtım imkanı sağlayacaktır.

SWOT Analizi
SWOT Analizi
Zayıf Yönler Nasıl Güçlendirilecek?

Tokenizasyon ile global bağımsız ekonomi oluşturma imkanı,

3D printer ile yerinde üretim imkanı ve uygunluk,

Tedavinin rekabet avantajı sağlayan kısımlarının yönetim bulutundan yüklenebilmesi,

Gerçek zamanlı tedavi sonuçlarının dünya çapında takip edilip ve görülebilmesi,

Çevik üretim, çevik ekonomi, çevik dağıtım, çevik güncelleme,

Tehditler Nasıl Ortadan Kaldırılacak?

Çip üretimiyle ilgili sıkıntılar sektörümüz açısından sorun teşkil etmekle beraber, sektörü durma noktasına getirebilecek seviyede değildir. 

Güneş sebepli büyük elektromanyetik yayılımların elektronik cihazlar üzerinde etkisi söz konusu olmakla beraber, Dr Biolyse cihazlar EMC yayılımına karşı kalite standartları gereği güçlendirilmiş seviyede üretilmektedir. Stok yönetiminin EMC izolasyonlu olarak yürütülmesi geçici elektromanyetik dalgalanmalar zararı minimize edebilecektir.