efonla.com

İnternet ortamındaki kitle fonlama platformları aracılığıyla bir projenin veya girişim şirketinin çok sayıda kişi tarafından küçük miktarlarda bile fonlanmasına imkan tanıyan finansman yöntemidir.

Çok sayıda kişinin pay karşılığında bir girişime ortak olmak adına kendi belirleyeceği miktarlarla girişimi fonlamasıdır. Paya dayalı kitle fonlama, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından yetki (lisans) verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla yapılır.

 • Yenilikçi bir girişim şirketine başlangıç aşamasında küçük miktarlarda dahi yatırım yaparak hızlı büyüme potansiyelinden faydalan

 • Büyüme aşamasındaki girişimlerden (start-up & scale-up) kazanç elde et

 • Başarı potansiyeli yüksek çok sayıda girişime zaman ve mekan kısıtı olmadan ulaş

 • Yapılabilecek geri bildirimler ve yorumlarla yenilikçi ve teknolojik ürünlerin geliştirilme aşamasına katkı sağla (co-creation)

 • Yenilikçi girişimlerin istihdama, ihracata ve kalkınmaya, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmasına destek ol

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na göre paya dayalı kitle fonlama aracılığıyla teknoloji veya üretim faaliyetlerini yürüten girişimler fon toplayabilir.

 • Tüm girişimler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan detaylı bilgi formunu başvuru aşamasında eksiksiz doldurmakla yükümlüdür.

 • efonla’ya başvuran girişimler bilgi formu kapsamında objektif bir değerlendirmeden geçer:

  • Öncelikle başvurular, efonla ekibi tarafından incelenir,

  • efonla’ya uygunluğu belirlenen girişimler, SPK tarafından nitelikleri belirlenen alanında uzman ve bağımsız yatırım komitesinin onayına sunulur.

 • Bağımsız yatırım komitesi değerlendirme politikası çerçevesinde onaylanan girişim kampanyaları fon toplamak üzere efonla’da yayımlanır.

 • Türkiye’de yerleşik tüm kişiler (gerçek ve tüzel) paya dayalı kitle fonlama ile yatırımcı olabilir. Yatırımcılar, kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracıyla yatırım yapmalıdır.

 • Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin (gerçek ve tüzel) yatırım yapabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde hesap açmaları gerekir.

Toplanan fonlar, girişim şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar Takasbank’ta nemalandırılmadan saklanır.
 • Kampanya hedef fona ulaştığında platformun onayıyla Takasbank’ta saklanan fon, girişim şirketine aktarılır.

 • Kampanya süresi sona erdiğinde hedef fona ulaşamazsa, yatırılan tutar en kısa sürede yatırımcıya hiçbir kesinti olmadan iade edilir.

Kampanya sayfasındaki “Yatırım Yap” butonundan kimlik bilgilerin ile uyumlu kredi/banka kartı ile veya EFT yoluyla yatırım yapabilirsin.

Yatırım tutarında bir alt sınır bulunmamakla birlikte nitelikli yatırımcı değilsen bir üst sınır bulunmaktadır.

 • Nitelikli yatırımcı olmayan herkes bireysel yatırımcı olarak tanımlanır.

 • Bireysel yatırımcılar bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlama yoluyla toplam 150.000 TL’ye kadar yatırım hakkına sahiptir.

 • Bireysel yatırımcılar, platform üzerinden gelir beyanında bulunarak bu sınırı 600.000 TL’ye kadar artırabilir.

  • Yıllık gelir beyanının %10’u baz alınarak toplam yatırım üst sınırı hesaplanır.

  • Örn: Platform üzerinden yıllık 750.000 TL gelir beyanında bulunursan bir takvim yılı içinde yapacağın yatırımın üst limiti 75.000 TL olur.

 • Nitelikli yatırımcıların yapacakları yatırım tutarında alt ve üst sınır bulunmamakla birlikte imtiyazlı pay (hisse) alma olanakları vardır.

 • Gerçek kişilerin (bireyler) nitelikli yatırımcı olabilmesi için bireysel katılım yatırımcısı (BKY) lisansı sahibi olmaları gerekir. Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere lisans sahibi olunması için tecrübeli yatırımcılar veya aşağıdaki koşulları sağlayan gerçek kişiler nitelikli yatırımcı olmak için BKY ağı vasıtasıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvurabilir:

  • Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan veya,

  • Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılardır.

Paya dayalı kitle fonlamasında kampanyanın hedef fona ulaşmasının ardından, e-Devlet ile entegre çalışan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde paylar hesabına aktarılır. e-Devlet ile giriş yaparak MKK üzerinden her an paylarını görüntüleyebilirsin.

Kampanya süresi sona erdiğinde hedef fona ulaşılamazsa, yatırdığın tutar en kısa sürede hesabına hiçbir kesinti olmadan Takasbank tarafından iade edilir.